Deze site maakt gebruik van cookies. Klik op ja om cookies te accepteren of op nee om cookies niet te accepteren. U krijgt deze melding daarna niet meer. » lees meer informatie over cookies

Banners

Via de optie Banners ziet u een overzicht van de aanwezige banners. Door te klikken op de optie 'toevoegen' kunt u een nieuwe banner toevoegen. Door te klikken op de optie 'toon lijst' komt u terug in het overzicht.

Door een banner uit de lijst aan te klikken komt u op de detailpagina van een banner. Met deze module kunt u een banner koppelen aan een pagina. Op iedere pagina kan een andere banner staan (maar dat hoeft niet).

Modules banners

Naam – geef uw banner een naam.

Linkpagina – u kunt hier de URL invoeren waar de bezoeker heengaat als op de banner geklikt wordt. Voor een interne link kunt u volstaan met '/naamvandepagina'. Gaat u extern linken, vult u dan de gehele URL in, bijvoorbeeld http://www.domeinnaam.nl. De externe link wordt in een nieuw scherm geopend, zodat bij het sluiten van het nieuwe scherm teruggekeerd wordt naar uw website.

Afbeelding – hier kunt u de afbeelding selecteren die onderdeel uitmaakt van de banner. De afbeelding dient eerst via de verkenner geüpload te worden in de daarvoor bestemde map.

Actief – hier kunt u de banner activeren of deactiveren.

Standaard - hiermee kunt u aangeven dat een banner standaard op de website moet staan. Staat er bij een bepaalde pagina geen banner geselecteerd, dan wordt de standaard banner weergegeven.

Overrule - hiermee kunt u aangeven dat een bepaalde banner alle per pagina gekoppelde banners, moet overrulen.
Denk bijv. aan een tijdelijke actie die u hiermee eenvoudig (tijdelijk) kunt plaatsen zonder dat u voor alle pagina's de banner moet aanpassen (en na de actie dus weer).

Pagina’s - hier kunt u bepalen op welke pagina de banner moet verschijnen. Klik op de betreffende pagina en stuur deze met de pijl naar rechts. Uiteraard kunt u de pagina ook weer terugsturen naar links, zodat de banner daar niet op verschijnt. 
De enkele pijl is voor een enkele pagina. De dubbele pijl gebruikt u om alle pagina’s van de ene kant naar de andere kant over te hevelen. Het koppelen van de banner aan een pagina kan ook via 'pagina bewerken'.

Tekst - hier kunt u de tekst plaatsen die op, boven of onder (dit is afhankelijk van het ontwerp van de website) de banner wordt getoond. Hiervoor kunt u gebruik maken van de editor. Voor meer informatie over de werking en functie van de editor zie pagina bewerken->algemeen->tekst.